Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stránka paní ředitelky

  Mateřská škola RODINKA Korkyně

Naše Mateřská škola Rodinka sídlí v Korkyni v budově původní obecné školy od roku 1982, kdy zahájila svůj provoz.

Od roku 1979 prošla postupnou rekonstrukcí a stavebními úpravami, aby splňovala požadavky pro mateřskou školu.V průběhu let byl interiér i exteriér dotvářen a upravován , až do dnešní podoby, kdy zcela odpovídá a vyhovuje dnešním požadavkům na provoz jednotřídní mateřské školy.

Největší podíl na zdokonalování a dnešní podobě budovy mateřské školy má její zřizovatel a majitel Obec Korkyně. Její beze sporu příkladný a konstruktivní přístup , obzvláště v posledním desetiletí ,spolupráce s vedením mateřské školy a řešení problémů je na výborné úrovni.Již dvakrát byla opravována a dotvářena fasáda budovy. Ta poslední v létě roku 2010, kdy byly doladěny původní barvy i na přístavcích.

V roce 2006 prošla kompletní rekonstrukcí nevyhovující kuchyně mateřské školy , aby splňovala náročné hygienické požadavky, dále pak dětské hygienické zařízení z téhož důvodu.

V roce 2008 byla kompletně vyměněna stará , některá i původní okna příbramskou  firmou Oknoplastik , která zachovala  na naší žádost původní ráz oken ke spokojenosti všech. Okna se velmi osvědčila a prosvětlila celý interiér herny a ložnice mateřské školy.

Na provozu mateřské školy se podílejí také nemalou mírou obecní úřady okolních obcí, jejíchž děti naší  mateřskou školu navštěvují. Je to Obec Čím a Obec Chotilsko.

Díky vzorné spolupráci v roce 2009 se novým nábytkem vybavila herna mateřské školy.

Obci Korkyně se podařilo také odkoupit pozemek zahrady mateřské školy od původního majitele, kde se plánovalo nové dětské hřiště. Na rozdíl od rekonstrukce kuchyně a výměny oken se stále nedařilo finanční prostředky formou dotace získat. Mateřské škole se podařilo sehnat sponzora a po dohodě s Obcí Korkyně, která uvolnila finanční prostředky, se podílel na financování jedné třetiny z celkové částky nového dětského hřiště, které je v dostavbě.

Ze strany Obce Korkyně a vedení MŠ bylo uděláno mnoho práce , která stála dost sil  a finančních prostředků, ale stále je co vylepšovat. Všem leží na srdci prostředí, ve kterém se učí a rozvijí budoucí generace, občané naší obce.

Mateřská škola byla a je nedílnou součástí života naší obce a dá se říci, že i obcí okolních.Mateřskou školu navštěvuje celkem 24 dětí.

Jak už sám název napovídá MŠ RODINKA a náš školní vzdělávací program taktéž, jsme jako jedna velká rodina. Naší hlavní snahou je, aby se u nás děti cítily jako doma.

Volně, svobodně, bezpečně. Vytváříme pro děti pohodové prostředí, důležitá je u nás určitá míra volnosti a svobody, která je vyvážena nezbytnou mírou omezení,formou respektování daných pravidel. Uplatňujeme pedagogický styl, který počítá s aktivní spoluúčastí dětí a samostatným rozhodováním.

Vzdělávací nabídka našeho školního vzdělávacího programu zcela odpovídá mentalitě předškolních dětí a potřebám jejich života.Je jim tématicky blízká, přiměřeně náročná, pochopitelná a prakticky využitelná. Hry dětí se volně prolínají se řízenými činnostmi, spontánní učení se střídá s prožitkovým učením.

Denně se snažíme vytvářet přátelskou , radostnou atmosféru, vlídné prostředí.

Vedeme děti k prosociálním postojům, ohleduplnosti. Vhodnými formami prevence předcházíme konfliktním situacím, snažíme se o atmosferu vzájemné důvěry a podpory.

Dá se říci , že rodiče i děti si Mateřskou školu v Korkyni oblíbily, vzájemná spolupráce je na uspokojivé úrovni a vedení mateřské školy hledá stále nové a efektivnější formy k oboustranné spokojenosti.V tomto trendu chce pokračovat i nadále.Ještě nikdy jsme se nesetkali ze strany rodičů se zápornou kritikou.

Kladné ohlasy a hodnocení má Mateřská škola v Korkyni i u České školní inspekce. V tomto nekonečném a nelehkém procesu zdokonalování bychom rádi pokračovali i nadále , aby nás děti rády navštěvovaly a rodiče vyhledávali.

 

       

 

 

                                                                         Černohorská Z. ředitelka MŠ